Skip to content
close
close
 

Novinky a udalosti

LITVA VSTUPUJE DO EUROZONY

LITVA VSTUPUJE DO EUROZONY

1. 1. 2015


  • Litva začína používať euro.
  • Lietuvos bankas sa stáva členom Eurosystému.
  • Litva sa zároveň v rámci jednotného mechanizmu dohľadu zapája do bankového dohľadu ECB.

Ako oznámila Európska centrálna banka (ECB), v Litve dnes bolo do obehu uvedené euro. Počet členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré používajú jednotnú európsku menu, sa tak zvýšil na 19.

„V mene Rady guvernérov Európskej centrálnej banky vítam toto ďalšie rozšírenie eurozóny. Litva prijala v zložitých časoch výnimočné opatrenia, aby dosiahla svoj cieľ zaviesť jednotnú menu,“ uviedol prezident ECB Mario Draghi.

Lietuvos bankas, litovská národná centrálna banka, sa stáva členom Eurosystému, centrálneho bankového systému eurozóny, ktorý pozostáva z ECB a 19 národných centrálnych bánk. Litva sa zároveň zapája do jednotného mechanizmu dohľadu, v rámci ktorého ECB vykonáva dohľad nad väčšími bankami. Pod priamy dohľad ECB budú patriť tri litovské banky (SEB bankas, Swedbank a DNB bankas), ktoré sa už podrobili komplexnému hodnoteniu, kontrole finančného zdravia 130 bánk v eurozóne.

Lietuvos bankas splatila zvyšok svojho upísaného podielu na základnom imaní ECB a previedla svoj podiel na devízových rezervách ECB. Začlenenie litovských peňažných finančných inštitúcií (PFI) do bankového systému eurozóny 1. januára 2015 bolo zohľadnené už pri zverejnení údajov o potrebe likvidity v eurozóne a pri pridelení referenčného objemu prostriedkov 30. decembra 2014. Litovské zmluvné strany Eurosystému sa budú môcť zúčastňovať na operáciách ECB na voľnom trhu oznámených po 1. januári 2015.

Zoznam bánk a iných PFI so sídlom v Litve, ktoré sú povinné udržiavať povinné minimálne rezervy, bude onedlho zverejnený na internetovej stránke ECB (spolu so zoznamami PFI z ďalších členských štátov EÚ, ktoré prijali euro). Z dôvodu zavedenia požiadavky povinných minimálnych rezerv v litovských PFI bolo zároveň stanovené prechodné udržiavacie obdobie povinných minimálnych rezerv od 1. do 27. januára 2015. Aktíva umiestnené v Litve, ktoré sú akceptovateľné ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému, budú pridané do zoznamu akceptovateľných obchodovateľných aktív v eurozóne (zoznam je k dispozícii na internetovej stránke ECB).

V dôsledku vstupu Litvy do eurozóny ako jej 19. člena sa dnes zároveň začína uplatňovať nový systém rotácie hlasovacích práv členov Rady guvernérov ECB. Na internetovej stránke ECB nájdete bližšie informácie o tom, ako tento systém funguje, ako aj kalendár rotácie hlasovacích práv v roku 2015 a 2016.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 171 769 5305.


Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu a jazykové služby
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +49 69 1344 7455
E-mail: media@ecb.europa.eu | Internet: http://www.ecb.europa.eu | Kontakt pre médiá

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account