Skip to content
close
close
 

Vylúčenie zodpovednosti a autorské práva

Vylúčenie zodpovednosti a autorské práva

Používanie názvu a loga ECB a zásady ochrany osobných údajov a e-mailovej komunikácie.


Vylúčenie zodpovednosti

Európska centrálna banka (ECB) túto internetovú stránku vedie s cieľom umožniť verejnosti lepší prístup k informáciám o eurových bankovkách a minciach, ako aj o činnosti Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Našim cieľom je, aby tieto informácie boli vždy aktuálne a presné. ECB však v súvislosti s informáciami uvedenými na tejto stránke nenesie žiadnu zodpovednosť.
Tento materiál:

- predstavuje informácie všeobecnej povahy a jeho účelom nie je vyhovieť špecifickým potrebám konkrétnej osoby či subjektu,
- obsahuje odkazy na externé internetové stránky, na ktoré ECB nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť,
- nepredstavuje odborné ani právne rady.

Upozorňujeme, že dokumenty a ostatné informácie uvedené na tejto stránke nemusia byť zhodné s ich oficiálne schváleným znením. Za autentické sa považujú len právne nástroje ECB zverejnené v tlačenej verzii Úradného vestníka Európskej únie a zverejnené tlačené verzie iných dokumentov a údajov ECB.

Hoci sa ECB snaží minimalizovať následky spôsobené technickými poruchami, nemôže zaručiť, že takéto poruchy nespôsobia výpadok alebo obmedzenie tejto služby. ECB nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s problémami spôsobenými používaním tejto stránky alebo externých stránok, na ktoré odkazuje.

Účelom tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť ECB v prípade porušenia požiadaviek príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ani vylúčiť jej zodpovednosť v záležitostiach, v prípade ktorých ju podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť.
Otvorenie akejkoľvek časti tejto internetovej stránky sa považuje za súhlas s uvedenými podmienkami.

Autorské práva

Autorské práva © k celému obsahu tejto internetovej stránky vlastní Európska centrálna banka, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko.
Okrem výnimky uvedenej nižšie sa informácie získané priamo z tejto internetovej stránky môžu voľne používať za nasledujúcich podmienok:

1. pri distribúcii alebo reprodukcii je potrebné zachovať vernosť materiálov a ako zdroj musí byť uvedená ECB,
2. ak sú informácie súčasťou dokumentov určených na predaj (bez ohľadu na médium), fyzická alebo právnická osoba zverejňujúca tieto informácie musí kupujúcich informovať, a to ešte pred zaplatením predplatného či iného poplatku ako aj pri každom prístupe kupujúceho k informáciám prevzatým z tejto internetovej stránky, že je možné ich získať aj bezplatne na tejto internetovej stránke,
3. ak používateľ tieto informácie upraví, táto skutočnosť musí byť výslovne uvedená,
4. pri uvádzaní odkazov na túto stránku z komerčných internetových stránok alebo na reklamné účely musí byť táto stránka jediným prvkom v okne prehľadávača (tzn. nesmie byť zobrazená v rámčeku ako súčasť inej internetovej stránky).

Výnimkou z uvedených podmienok je, že každá reprodukcia, publikácia alebo nové vydanie celých alebo časti dokumentov, ktoré nesú meno autora (autorov) formou osobitnej tlačenej alebo elektronickej publikácie sú povolené len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom ECB alebo autora (autorov).

Informácie zaznamenávané prostredníctvom serverov tretích strán
Google Analytics – táto internetová stránka využíva externú službu Google Analytics na získanie štatistických údajov o jej používaní. Údaje z prehliadača sa zároveň posielajú na servery prevádzkované spoločnosťou Google a používajú sa na zostavovanie súhrnných štatistík o počte návštev, spôsobe používania a hľadaniach uskutočnených na tejto stránke.
Spoločnosť Google uplatňuje svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Google na základe vlastného vyhlásenia deklaruje súlad s rámcom EÚ a USA „Safe Harbor“, ktorý vyvinulo americké ministerstvo obchodu po konzultácii s Európskou komisiou v snahe zabezpečiť európsky štandard adekvátnej ochrany osobných údajov.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account